Kindertherapie

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Voor je kind wil je toch immers het allerbeste. Maar soms zijn er momenten wanneer het gewoon niet goed gaat en je kind er zelf of met hulp uit de directe omgeving niet meer uit komt.  Bijvoorbeeld als het wordt gepest op school, last heeft van faalangst, stress of intense boosheid of moeite heeft met het verwerken van een scheiding of verlies van een familielid. Oplossingsgerichte Integratieve Kindertherapie kan dan hulp bieden.

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende en oplossingsgerichte therapie, waarbij het kind centraal staat. Ieder kind is uniek, daarom is iedere aanpak anders.  Samen met het kind kijk ik naar de specifieke eigenschappen, de klacht en de wens van het kind en naar de omstandigheden waarin het kind verkeert. Daarbij maak ik gebruik van verschillende technieken en behandelmethoden, passend bij het kind.

De therapie bestaat o.a. uit gesprekken, rollenspelen, spelbegeleiding, verhalen vertellen, visualisaties (het vertalen van een gedachte naar een beeld), ontspanningsoefeningen en creatieve opdrachten zoals tekenen, schrijven, knutselen en muziek. Alleen dat wat het kind wil en leuk vindt, wordt ingezet.

Oplossingsgericht

Ik ga er van uit dat de oplossing altijd in het kind zelf zit. Het kan heel goed aangeven wat het nodig heeft. Tijdens de therapie ontdekt het kind de kwaliteiten die het heeft en de vaardigheden die het wil leren.
Het uiteindelijke doel van de therapie is om het vertrouwen in eigen kunnen te herstellen. Het is natuurlijk niet zo dat in één klap alle problemen de wereld uit zijn, maar het kind zal beter inzicht krijgen in zichzelf en de problemen, waardoor het hiermee beter om kan gaan. Hierbij is de samenwerking met ouders belangrijk en soms ook met de directe omgeving zoals de school. Eventuele observaties zijn dan mogelijk waarbij het gedrag van het kind in een andere omgeving kan worden bekeken.

Verklaringsmodellen

De kindertherapeut observeert, onderzoekt en behandelt vanuit zes verschillende verklaringsmodellen. Deze duiden het integratieve karakter van de therapie.

Geheimhouding

Het kind mag mij alles vertellen. Ik heb beroepsgeheim en vertel alleen datgene door aan de ouders waar het kind toestemming voor heeft gegeven. Het staat het kind vrij om zoveel te vertellen als het wil, aan ouders of aan anderen. Mocht het in het belang van het kind nodig zijn om contact op te nemen met derden, dan gebeurt dit in overleg met de ouders.

 

" Ik heb de nacht voor mijn spreekbeurt heel goed geslapen en het ging super goed! "

Roos
(11 jaar)