Werkwijze


Kennismakingsgesprek
Indien gewenst kan er kosteloos en vrijblijvend een kort kennismakingsgesprek van maximaal 20 minuten plaatsvinden.
Bij dit gesprek zijn het kind en de ouder(s) aanwezig en leg ik kort uit wat de kindertherapie precies inhoudt .

Aanmelding/ intakeformulier
Wanneer is besloten om het kind aan te melden (telefonisch of via de website) krijgen de ouders een intakeformulier toegestuurd.

Intakegesprek/ behandelingsovereenkomst
Het intakegesprek vindt plaats met het liefst beide ouders en duurt maximaal 1 uur. Tijdens dit gesprek wordt het ingevulde intakeformulier besproken en kom ik samen met de ouders tot een gezamenlijke hulpvraag voor het kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan het intakegesprek ook met de ouders en het kind samen worden gevoerd.
Na het intakegesprek wordt door beide ouders (en bij 16 jaar of ouder door het kind zelf) een behandelingsovereenkomst getekend, waarbij toestemming tot behandeling wordt gegeven.

Sessies
De sessies vinden plaats alleen met het kind, zonder de ouder(s). Elke sessie duurt in principe een uur, maar kan in overleg ook korter duren. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of ik het kind wekelijks zie of met een langere tijd er tussen.
In de eerste gesprekken probeer ik het kind beter te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ook probeer ik de hulpvraag van het kind zo helder mogelijk te krijgen. Mocht deze afwijken van de hulpvraag van de ouders (en/of de school) dan is de hulpvraag van het kind leidend.

Oudergesprek
Na een aantal sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden. Tijdens het oudergesprek zal ik de ouders adviseren op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren in het proces en overleggen hoeveel sessies er nog nodig zijn. Na een volgend aantal sessies kan indien gewenst nog een oudergesprek plaatsvinden.

Indien ik tijdens de sessies merk dat ik het kind niet goed genoeg kan helpen, zal ik dat met de ouders bespreken en kunnen we eventueel bekijken wat er voor andere mogelijkheden zijn.

 

 

" Zo blij met Natalie, fijn om even lekker met haar te kletsen. Ze geeft me een goed gevoel over mijzelf. "

Dainy
(11 jaar)