Verklaringsmodellen

• Medisch model
gericht op medische, lichamelijke oorzaken;
• Stress model
gericht op de verhouding tussen draagkracht en draaglast;
• Cognitief model
gericht op de vaste overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en gedragingen;
• Gedragsmodel
gericht op het aan/afleren van gedrag;
• Systemisch model
gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de systemen/relaties rondom het kind;
• Psychoanalytisch model
gericht op onverwerkte zaken, trauma’s uit het verleden van het kind.

 

 

" Nu ik weet waar mijn boosheid vandaan komt, gaat het veel beter met mij! "

Vince
(15 jaar)