Zakelijke aspecten

Bij aanvang van de therapie dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan ​​de afspraken die zijn gemaakt tijdens het intakegesprek.

Tarieven:

Kindertherapie en ouderbegeleiding: uurtarief € 82, – (vrijgesteld van BTW)
• Nadere kennismaking (15 min.): Kosteloos en vrijblijvend
• Intakegesprek
• Oudergesprek
• Kindsessie (60 min)

In overleg kan ook worden gekozen voor sessies van een half uur om een ​​financieel passende oplossing te vinden. Ook kan vooraf een maximum bedrag worden vastgesteld voor de totale behandeling. Zo weet u precies waar u financieel aan toe bent.

Extra mogelijkheden: uurtarief € 82, – (vrijgesteld van BTW)
• Gesprek thuis en/of observatie
• Gesprek op school en/of observatie
• Tel. consult: € 1,25 per minuut (De eerste 10 minuten worden niet in rekening gebracht)

Betalingsgegevens

Bankrekeningnummer: NL47 KNAB 0762 7797 05  tnv Kindertherapie Westland

KvK nummer: 52936775 (Kamer van koophandel)                                                                            BTW-id: NL002017443B31

AGB code zorgverlener: 90044868
AGB code praktijk: 90053552

Kindertherapie Westland is geregistreerd bij:

      VIT  (Vereniging van Integraal Therapeuten)

 

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

 

     SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

              SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

Verzekering

Veel aanvullende zorgverzekeringen dekken (een gedeelte van) de kosten. Kindertherapie Westland is VIT-lid bij de beroepsvereniging . Op de website van de vereniging kunt u zien van welke zorgverzekeraars bekend is dat zij sessies van VIT-therapeuten (gedeeltelijk) vergoeden. (Ga naar: cliënten, vergoedingen)

Vaak valt de vergoeding voor Integratieve Kindertherapie onder Alternatieve geneeswijze / Integratieve psychotherapie / Alternatieve geestelijke hulpverlening en / of Alternatieve psychologische hulpverlening. Informeer bij de eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding. Kindertherapie Westland heeft een goed inzicht in de verschillende verzekeraars en kan u helpen bij het opvragen hiervan.

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding, kunt u een coulance aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien gewenst kan Kindertherapie Westland u hierbij helpen. Zie voor een voorbeeldbrief de website van de VIT (ga naar: cliënten, vergoedingen, een voorbeeldbrief).

Privacy

Voor informatie  over privacy klik hier.

Belasting

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u de kosten voor kindertherapie als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’ bij uw belastingaangifte opgeven.

Klacht

Ik doe er alles aan om op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VIT (ga naar: cliënten, niet tevreden?). Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en bij het zoeken naar oplossingen. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Kindertherapie Westland is aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele, niet commerciële geschilleninstantie. Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VIT niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.
Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Tuchtrecht

Voor mijn werk als zorgaanbieder heb ik het tuchtrecht geregeld via het TCZ, het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister RBCZ en daardoor ook automatisch ingeschreven bij TCZ.

Red de kinderen

Kindertherapie Westland doneert aan Save the Children

" Ik werd heel erg gepest op school. Bij Natalie heb ik geleerd hoe ik voor mezelf kan opkomen "

Nova
(11 jaar jaar)